Kuulumisia Helsingin Uimarien kultaisen linjan ravitsemusvalmennuksesta

Istuimme keväällä 2021 Helsingin Uimarien valmentajien Ilarin ja Nikon kanssa yhteisen neuvottelupöydän ääreen pohtien, miten ravitsemus voitaisiin nostaa seurassa isosti esille kaudella 2021/22. Ravitsemusohjausta haluttiin kohdentaa erityisesti seuran kilpa 1 ja kilpa 2 tason kultaisen linjan uimareille. Kahden eri tasoryhmän kultaisen linjan uimareilla on omat lisäharjoituksensa sekä asiantuntijapalvelut. Molemmissa linjoissa on tähtäimessä kilpaurheilu ja itsensä kehittäminen. Kultaisen linjan uimarien harjoittelu pohjautuu huipulle tähtäävän uimarin polkuun ja heidän tavoitteenaan on oman maksimaalisen potentiaalinsa löytäminen. Kultaisen linjan toiminnan ja tavoitteiden puitteissa, yläaste- ja lukioikäisistä uimareista koostuvalle ryhmälle rakennettiin kuuden ryhmätapaamisen ravitsemusprosessi, joka sisälsi myös tiivistä yhteydenpitoa valmentajien ja ravitsemusasiantuntijan välillä erillisten valmentajatapaamisten merkeissä. 

Valmentajia vahvasti osallistava prosessi on ollut malliesimerkki siitä, miten ravitsemusasiantuntija voidaan tuoda aidosti osaksi valmennustiimiä. Ajatusten vaihto ja tiivis kommunikaatio ravitsemusasiantuntijan ja valmentajien välillä mahdollistaa sen, ettei ravitsemusvalmennus tapahdu tyhjössä erillisenä ”kurssina” vaan se otetaan vilpittömästi osaksi urheilijoiden päivittäisvalmennusta. 

Alla oleva artikkeli on alunperin julkaistu Helsingin Uimarien verkkosivuilla. Nautinnollisia lukuhetkiä!

Tällä kaudella kultaisen linjan matkassa kulkee myös urheiluravitsemusasiantuntija ja -valmentaja, ETM, Mari Lahti. Kultaisen linjan uimareille on rakennettu koko kauden mittainen ravitsemusprosessin, joka koostuu yhteensä kuudesta ryhmätapaamisesta. Ryhmätapaamisten lisäksi prosessiin on kuulunut useampi valmentajatapaaminen, joiden kautta on yhdessä ensin kartoitettu uimarien lähtötilannetta ja sittemmin seurattu millainen vaikutus ravitsemusvalmennuksella on ollut mm. uimarien tulostasoon ja jaksamiseen harjoituksissa. Tavoitteena on ollut viedä urheiluravitsemuksen opit rennosti, mutta tehokkaasti teoriasta käytäntöön.

Kuudesta ryhmätapaamisesta on nyt pidetty kolme. Tässä vaiheessa onkin hyvä kuulostella, millaisia ajatuksia ravitsemusvalmentaja Marilla ja ryhmän päävalmentaja Ilarilla on projektista tähän menneessä.

”Varsinkin ensimmäinen valmentajatapaaminen, jossa kävimme kaikki kultaisen linjan uimarit yksitellen läpi, oli minulle valmennusprosessin suunnittelun kannalta erityisen antoisa” kertoo Mari. ”Sain todella arvokasta tietoa siitä, millaisista uimareista ja persoonista tämän kauden ryhmä koostui. Valmentajien kanssa jutellessani pystyin myös muodostamaan alustavan kuvan siitä, millaisia ravitsemuksellisia haasteita olimme lähdössä ratkomaan. Uskon, että näillä valmentajapalavereilla on ollut aivan valtava vaikutus siihen, miten olemme onnistuneet keskittymään juuri oikeisiin asioihin.”

“Ajattelin alunperin, että meidän lähtötilanne ravitsemuksen suhteen on yleisesti hyvä. Mietin, että tosi hyvä juttu, että tälläinen projekti saatiin startattua ja kuinka sen avulla saamme varmasti pientä lisäbuustia harjoitteluun. Tämä pieni vaikutus varmasti sitten kertautuu ajan myötä. Nyt on kuitenkin sanottava, että vaikka olemme tietyllä tavalla tehneet vain pieniä korjauksia, vaikutus on ollut käytännössä aivan valtava,” Ilari kuvailee. “Tuntuu myös, että viimeaikaisista sairasteluista, koronatapauksia lukuunottamatta, on toivuttu tällä kaudella nopeammin.”

Ensimmäisessä tapaamisessa lähdettiin liikkeelle pohtimalla yhdessä, mihin kaikkeen hyvä tai huono ravitsemus urheilijalla vaikuttaa. Tärkeänä asiana Mari painotti, kuinka ravitsemus ei vaikuta ainoastaan urheiluun, mutta myös arjessa ja koulussa jaksamiseen. Tärkeänä asiana nostettiin esiin myös unen ja ravitsemuksen välinen yhteys.

”Uimarien energiankulutus, jo hyvin nuorella iällä, voi olla aivan valtava. Kävimme läpi listan asioita, joista voi mahdollisesti päätellä, ettei itse tule syötyä riittävästi. Näitä voivat olla mm. nukahtamisvaikeudet, huono uni, lisääntynyt sairastelu, alakuloisuus sekä tytöillä kuukautishäiriöt” kuvailee Mari.

Ensimmäisellä kerralla nostettiin esille myös palautuminen ja palauttavien välipalojen merkitys uimarille. Tästä aiheesta rakennettiin leikkimielinen kilpailu MealLogger-valokuvaruokapäiväkirjaa hyödyntämällä. Uimarit alkoivat keräämään pisteitä kahdessa eri tiimissä. Tiimi sai itselleen pisteen jokaisesta kuvaamastaan palauttavasta välipalasta. Jos tiimi pääsi tietylle pistetasolle, palkintona olisi yhteiset tiimipizzat.

“MealLogger-kilpailu oli todella hyvä veto. Ensinäkin, kun on kyse kilpaurheilijoista, he innostuvat kisailusta, vaikka kyseessä olikin leikkimielinen kilpailu. Kilpailun kautta nousi kivasti esiin myös nykyisissä välipaloissa esiintyvät puutteet. Kilpailun kautta päästiin sitten aika luonnollisesti keskustelemaan siitä, millainen on uimarin hyvä palauttava välipala,” Ilari muistelee.

”Kumpikin tiimi pääsi tavoitteeseensa ja kävimme yhdessä uimarien ja valmentajien kanssa pizzalla ennen joulua. Joku saattaa miettiä, että miksi ihmeessä palkintona oli pizzaa, mutta mielestäni tämän ikäisillä uimareilla on erittäin tärkeä painottaa myös syömisen rentoutta ja joustavuutta. Myös urheilijalla on oikeus herkutella”, painottaan Mari.

“Pizzalla käyminen oli meidän valmentajienkin mielestä todella hyvä juttu. Haluamme ehdottomasti viestiä uimareille myös meidänkin puolesta sitä, että syömisissä on hyvä pitää tietty rentous mukana, vaikka olisikin huipulle tähtäävä nuori urheilija,” Ilari komppaa.

Toisessa tapaamisessa mentiin jo hieman syvemmälle uimarin energiankulutuksen ja energiansaannin väliseen tasapainoon. Uimarit pääsivät laskemaan omaa energiankulutustaan ja heille näytettiin esimerkkejä siitä, mitä tämä käytännössä päivittäisenä ruokamääränä tarkoittaa.

”Jo ensimmäinen tapaaminen, jossa puhuimme liian vähäisen syömisen vaaroista, tuntui herättelevän uimareita syömään enemmän. Viimeistäänkin toisella tapaamisella monen silmät aukesivat sille, paljonko ruokaa tarvitaan päivittäin,” Mari kertoo.

Vuoden viimeisessä tapaamisessa käytiin läpi hyvän ateriarytmin merkitystä ja jokainen uimari teki itselleen omaan viikko- ja harjoitusohjelmaansa sopivan ateriarytmisuunnitelman. ”Hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty,” muistuttaa Mari. ”Nuorten elämä on usein paljon hektisempää kuin meidän aikuisten. Nälkä voi kiireessä kadota ja varsinkin välipalat tuppaavat unohtumaan, jos niitä ei etukäteen päiviinsä suunnittele.”

Kevään osalta valmennusprosessi jatkuu omien syömisten tarkastelun merkeissä. Tarkoituksena on hahmottaa vieläkin paremmin, millainen ruokamäärä ja ateriarytmi on juuri itselle sopiva. Lisäksi pääsemme suunnittelemaan myös kisapäiviä edeltävää ja kisapäivien aikaista ravitsemusta. Myös kesän ulkomaanleiri tulee olemaan yksi keskustelunaiheistamme.

”Tähän mennessä kultaisen linjan kanssa työskentely on ollut erittäin innostavaa ja antoisaa. Erityisesti olen nauttinut valmentajien kanssa käydyistä keskusteluista, jotka ovat auttaneet minua hahmottamaan rakentamaan vaikuttavampaa ravitsemusvalmennusta, jolla on oikeasti päästy kiinni juuri tämän ryhmän tarpeisiin ja haasteisiin. Odotan innolla, mitä kaikkea saamme aikaiseksi loppukevään aikana,” summaa Mari.

Myös Ilarilla on tässä vaiheessa prosessia erittäin samansuuntaisia ajatuksia. “Olemme vasta puolivälissä prosessia ja olen äärimmäisen tyytyväinen siihen, mitä tähän asti on saatu aikaiseksi. Olemme jo tässä vaiheessa saaneet yhteistyöstä irti enemmän kuin edes uskalsimme ennakkoon koko prosessilta toivoa. Näemme selkeästi, kuinka tärkeää tämän prosessin toteuttaminen ryhmälle on ollut ja kuinka iso vaikutus sillä on ollut nuorten uimarien tekemiseen.”

Ilari myös kiittelee yhteisiä valmennuspalavereita, kertoen kuinka yhteiset keskustelut ovat haastaneet myös muuta valmennustoimintaa. “Olemme pääseet keskustelemaan myös monista, ei ainoastaan ravitsemukseen liittyvistä asioista. Näiden keskustelujen kautta toivomme jatkossa pääsevän paremmin kiinni myös uimarien muuhun arkeen ja sen parantamiseen. Odotan todella innolla itsekin, mitä loppukevät tuo vielä mukanaan!” Ilari kommentoi vielä loppuun.

Haluaisitko kuulla lisää erilaisista mahdollisuuksista tuoda urheiluravitsemusasiantuntija osaksi seurasi tai ryhmäsi toimintaa?Ota rohkeasti yhteyttä tai varaa ilmainen 30-minuutin valmennustarpeiden kartoituspuhelu TÄSTÄ!

Tehdään syömisestä helppoa, yhdessä!

Arkisto