Mitä eroa on ravitsemusasiantuntijalla ja ravitsemusvalmentajalla?

Urheiluravitsemus on ollut viime vuosina isossa nosteessa. Asiantuntijoita koulutetaan ahkerasti eri tahojen toimesta. Myös tutkittua tietoa aiheesta on yhä enemmän.

Olen jo aiemmin maininnut eri yhteyksissä, miten alan ammattilainen voi olla loistava asiantuntija, mutta kehno valmentaja.

Mutta mitä tällä oikeastaan tarkoitan?

Mitä tarkoitetaan asiantuntijuudella?

Wikipedia määrittelee asiantuntijan olevan ”henkilö, jolla on kanssaihmisiään selvästi perusteellisemmat ja laajemmat tiedot joltakin alalta.”

Hieman tarkemmin määriteltynä ”asiantuntija pystyy usein tunnistamaan ongelmia ja ratkaisemaan niitä tehokkaasti. Asiantuntija pystyy esimerkiksi havaitsemaan informaatiosta (verkkosivu, kirja, mittausdata) olennaisia asioita ja hahmottamaan suuresta määrästä informaatiota olennaiset asiat. Sen sijaan noviisi ei tähän pysty. Ero asiantuntijan ja noviisin välillä tiedon jäsentämisessä ja ongelmien ratkaisemisessa perustuu siihen, että vain asiantuntijalla on kyseiseltä tiedonalalta paljon aikaisempaa hyvin järjestyksessä olevaa tietoa.”

Hyvällä asiantuntijalla on siis laaja määrä tietoa jostakin aiheesta, tieto on hyvin jäsennelty ja henkilö osaa soveltaa tätä tietoa käytäntöön erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Check.

Mutta millainen henkilö on valmentaja?

Jälleen Wikipediaan vedoten ”valmentaja on henkilö, joka harjoittaa tai ohjaa jotakuta tavoitteellisesti. Urheiluvalmentaja ohjaa urheilijan tai urheilujoukkueen harjoittelua. Muilla aloilla valmentaja voi ohjata henkilöä tai yhteisöä, kuten työyhteisöä, esimerkiksi vuorovaikutuksen, toiminnan laadun ja tuloksen kehittämisessä.”

Hyvä valmentaja siis harjoittaa tai ohjaa jotakuta tavoitteellisesti. Tavoitteellisuus tarkoittaa käytännössä työskentelyä kohti jotakin ennalta määriteltyä tavoitetta.

Urheilijat tulevat ravitsemusvalmennukseen monista eri syistä. Yhteistyölle määritellään lähes aina jokin tavoite, oli se sitten yleisesti parempi ja terveellisempi syöminen, parempi suorituskyky, parempi palautuminen, painonpudotus tai jokin muu ravitsemukseen liittyvä asia. Tavoite voi olla myös jokin huomattavasti konkreettisempi asia, kuten korkeampi energian- tai hiilihydraattien saanti.

Jotta valmentaja voi ohjata urheilijaa kohti tavoitetta, oli se sitten mikä tahansa, vaaditaan työn tueksi automaattisesti myös tietoa. Hyvän ravitsemusvalmentajan on siis ehdottomasti oltava myös urheiluravitsemuksen asiantuntija. Riittävän tiedon avulla selvitetään urheilijan ”ongelma” ja etsitään siihen ratkaisu.

Urheiluravitsemusasiantuntijan unelma-asiakas

Otetaan esimerkiksi urheilija, joka saapuu asiantuntijan puheille valitellen huonoa palautumista. Hyvä asiantuntija saa ruokapäiväkirjaa hyödyntämällä selville, että ongelma saattaa johtua urheilijan liian vähäisestä energian- ja hiilihydraattien saannista. Asiantuntija tekee johtopäätöksen, jonka perusteella ongelma saattaa ratketa energian- ja hiilihydraattien saantia kasvattamalla.

Asiantuntija kehottaa urheilijaa syömään enemmän hiilihydraatteja. Urheilija noudattaa neuvoa. Palautuminen paranee ja ongelma ratkeaa.

Yllä mainittu tilanne on urheiluravitsemusasiantuntijan unelma-asiakas. Etsitään ongelma ja esitetään siihen ratkaisu, joka myös ratkaisee ongelman.

Elävässä elämässä ruokaan ja ravitsemukseen liittyvät ongelmat urheilijoilla ovat kutenkin astetta monimutkaisempia.

Mitä, jos yllä olevan esimerkin urheilija ei tiedä mitä hiilihydraatit ovat tai mistä ruoka-aineista niitä saadaan? Mitä, jos urheilija ruokailee sellaisissa paikoissa, jossa hiilihydraattipitoisia ruokia on huonosti tarjolla? Mitä, jos urheilija on vältellyt hiilihydraatteja peläten lihovansa, eikä tämän vuoksi suostu ottamaan asiantuntijan neuvoa vastaan? Mitä, jos energian- ja hiilihydraattien lisääminen ei lopulta ratkaisekaan ongelmia palautumisessa?

Tällaisten asioiden äärellä yksittäinen asiantuntijakonsultaatio vie harvoin kovinkaan pitkälle.

No mitä se ravitsemusvalmennus sitten on?

Ravitsemusvalmennus, ravitsemusohjaus ja ravitsemusneuvonta ovat synonyymejä, jotka tarkoittavat yleensä pitkäaikaista prosessia.

Tämä tarkoittaa vähintäänkin jonkinlaista seurantaa siitä, jalkautuvatko ehdotetut muutokset urheilijan arkeen ja jos jalkautuvat, onko niillä haluttu vaikutus alkuperäiseen ongelmaan.

Elävässä elämässä urheilijalla saattaa myös olla syömisissään useampi ongelma ratkaistavana.

Joskus asiantuntija saattaa ajatella, että ongelmat ratkaistaan antamalla urheilijalle tarkasti määritelty ruokavalio-ohjelma. Teoriassa tämä kyllä ratkaisee urheilijan kaikki ”ongelmat”, mutta leikitäänkö yhdessä yllättynyttä, jos urheilijalla onkin yhtäkkiä kiireisessä ja liikkuvassa arjessaan vaikeuksia toteuttaa excelillä rakennettua kana-riisi-parsakaali-ruokavaliotaan.

Pahimmillaan näitä ruokavalio-ohjeistuksia annetaan myös ilman minkäänlaista seurantaa. Urheilija luottaa sokeasti asiantuntijan osaamiseen ja noudattaa ohjelmaa hampaat irvessä. Alkuperäinen ongelma ei lopulta edes ratkea. Pahimmillaan urheilija kokee itse epäonnistuneensa, vaikka syy on lopulta asiantuntijan, joka ei osannut valmentaa urheilijaansa oikein.

Mistä tunnistaa hyvän ravitsemusvalmentajan?

Hyvä valmentaja on asiantuntija, jolla on tiedon lisäksi ideoita, taitoa, kokemusta ja näkemystä tiedon viemisestä teoriasta käytäntöön urheilijalle itselleen sopivien muutosten kautta.

Hyvä ravitsemusvalmentaja:

  • Auttaa keskittymään oikeisiin asioihin
  • Ohjaa muutosta toimivalla ja järkevällä tavalla oikeassa tahdissa
  • Auttaa urheilijaa ymmärtämään, että todellinen muutos tapahtuu sisäisesti urheilijassa itsessään
  • Ei pakota tai tuputa
  • Ideoi, ehdottaa ja luo puitteet urheilijan onnistumisille

Hyvä ravitsemusvalmentaminen on jatkuvaa vuoropuhelua ravitsemusvalmentajan ja urheilijan välillä.

Punaisena lankana tulisi kulkea ajatus prosessista, jossa etsitään yhdessä erilaisia ratkaisuja ongelmaan, valitaan ongelmaan sellainen ratkaisu, joka on urheilijalle itselleen mieluinen, sekä seurataan, miten ongelma lopulta ratkeaa. Jos ongelmia on useita, kannattaa ne ratkaista yksi kerrallaan, ilman, että koko ruokavalio yritetään laittaa uusiksi yhdellä kertaa.

Hyvä valmentaja myös ymmärtää, että ongelman ratkaisu saattaa vaatia useiden eri lähestymistapojen kokeilemista. Yhteen ongelmaan ei ole olemassa ainoastaan yhtä ratkaisua. Jos yksi ratkaisutapa ei toimi, tämä ei välttämättä ole valmentajan, eikä urheilijan vika. Keskustellaan asia läpi yhdessä ja kokeillaan jotakin toista lähestymistapaa. Hyvä valmentaja myös ymmärtää ja auttaa silloin, kun muutosten tekeminen ei onnistukaan. Välillä edistytään isommin askelin ja välillä ei edistytä ollenkaan.

Jos etsit itsellesi nimenomaisesti urheiluravitsemusvalmentajaa, toivottavasti nämä ajatukset auttavat sinua löytämään asiantuntijan, joka on omassa työssään myös valmentamisen ammattilainen.

Mikäli haluat lukea lisää ravitsemusvalmentamisesta, suosittelen lämpimästi perehtymään uusimpaan Liikuntaravitsemus 3.0.-kirjaan, josta olen lainannut ajatuksia tähänkin artikkeliin.

Samojen teemojen äärelle pääsee myös avoimen yliopiston urheiluravitsemusohjaus-kurssilla, jota opetan verkossa aina keväisin. Kurssi on osa avoimen yliopiston urheiluravitsemuksen aineopintokokonaisuutta.

Ja lopuksi tietysti kunnia ja kiitos myös kaikille urheiluravitsemuksen asiantuntijoille, jotka toimivat varsinaisen ohjaustyön ja valmentamisen ulkopuolella! Asiantuntijuutta tarvitaan monessa eri muodossa, ei ainoastaan suorassa kontaktissa urheilijoiden kanssa.

– Mari

Etsitkö itsellesi tai ryhmällesi urheiluravitsemusvalmentajaa? Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa ilmainen 30-minuutin valmennustarpeiden kartoituspuhelu TÄSTÄ.

Tehdään syömisestä helppoa, yhdessä!

Arkisto